Свети Влас

Комплексът е разположен в самия център на град Свети Влас, на 300 м от плажа.
Местоположението на комплекса не e избрано случайно.

 

Свети Влас се намира в подножието на южните склонове на Стара планина, в непосредствена близост до брега на Черно море. Той е на 10 км от историческия град Несебър. Свети Влас заема северната част на залива, край който се намира Слънчев бряг и вилно селище Елените, а Бургас е разположен на 35 км южно.

 

През 1963 година Влас е обявен за климатичен морски курорт. Микроклиматът тук е благоприятен за лечение на белодробни заболявания.
През 2006 село Свети Влас придобива статут на град с решение на Министерския съвет.
През 2007 година в Свети Влас е открито най-голямото яхтено пристанище в България с капацитет от 300 яхти.

 

Плажът на Свети Влас е с изложение на юг. Пясъкът е ситен и златист. Уникално съчетание на чист планински въздух, морски климат и красива природа. Свети Влас е любимо място за отдих на много българи и чужденци. Летните дни се характеризират с тиха утрин и сравнително прохладен следобед. Уникално дълга, топла и тиха есен. Последните години се наблюдават температури от 15 градуса в средата на декември. Зимата тук е не повече от месец.

Не сте сами в това!

Фирмена група "Роел Транспорт" ООД, "РОЕЛ ЕР" ЕООД и "РОЕЛ МЕДИКА" ЕООД в помощ на бедстващите украинци

Фирмена група "Роел Транспорт" ООД, "РОЕЛ ЕР" ЕООД и "РОЕЛ МЕДИКА" ЕООД изразяват своята съпричастност към ситуацията в Украйна.

Ужасът на войната тласна стотици украинци да търсят убежище в България.

На тях и на мнозината наши сънародници, завръщащи се в родината, фирмена група "Роел Транспорт" ООД, "РОЕЛ ЕР" ЕООД и "РОЕЛ МЕДИКА" ЕООД предоставят своят апартхотел РОЕЛ Резиденс в Св. Влас.

100% от разполагаемия капацитет на нашата "Роел Резиденс" е на разположение на хората в нужда.

В момента в нашия апартхотел повече от 13 семейства намериха убежище и превърнаха "Роел Резиденс" в свой дом.

Нашите надежди и увереност в щастливото избавление са насочени към тези хора, техните семейства и близки, както и към хилядите други бедстващи украинци.

Наш дълг е да реагираме на човешкото нещастие и да им помогнем.

Голямото сърце на нашата фирмена група "Роел Транспорт" ООД, "РОЕЛ ЕР" ЕООД и "РОЕЛ МЕДИКА" ЕООД бие с ритъма на тяхната болка и припомня, че

милосърдието е пътят към спасението - тяхното и това на цялото човечество.

Живеем в един от онези моменти, в които отчаяно се нуждаем да сме единни.

Всяко действие е важно.

Всяка стъпка.

За да стане светът по-добър!

Фирмена група "Роел Транспорт" ООД, "РОЕЛ ЕР" ЕООД и "РОЕЛ МЕДИКА" ЕООД се обръща към българския бизнес и частните предприемачи - помогнете на хората в Украйна, дайте им Вашата подкрепа в името на един по-мирен свят!

За координация и последваща логистика: Василка Ценова, тел. +359883493137


You are not alone in this!
Company group "Roel Transport" Ltd., "ROEL ER" Ltd. and "ROEL MEDICA" Ltd. to help the needy Ukrainians

Roel Transport OOD, ROEL ER EOOD and ROEL MEDICA EOOD express their sympathy for the situation in Ukraine.

The horrors of the war pushed hundreds of Ukrainians to seek refuge in Bulgaria.

To them and to many of our compatriots returning home, the company group "Roel Transport" Ltd., "ROEL ER" Ltd. and "ROEL MEDICA" Ltd. provide their aparthotel ROEL Residence in St. Vlas.

100% of the available capacity of our Roel Residence is available to people in need.

Currently, more than 13 families have taken refuge in our aparthotel and turned the Roel Residence into their home.

Our hopes and confidence in a happy deliverance are focused on these people, their families and relatives, as well as on thousands of other distressed Ukrainians.

It is our duty to respond to human misery and help them.

The big heart of our company group "Roel Transport" Ltd., "ROEL ER" Ltd. and "ROEL MEDICA" Ltd. beats with the rhythm of their pain and reminds that

charity is the way to salvation - theirs and that of all mankind.

We live in one of those moments when we desperately need to be united.

Every action is important.

Every step.

To make the world a better place!

Company group "Roel Transport" Ltd., "ROEL ER" Ltd. and "ROEL MEDICA" Ltd. addresses the Bulgarian business and private entrepreneurs - help the people of Ukraine, give them your support in the name of a more peaceful world!

For coordination and subsequent logistics: Vasilka Tsenova, tel. +359883493137