Резервации

Резервирайте стая или апартамент за своето посещение в Роел Резиденс. Попълнете и изпратете своята онлайн заявка за резервация.

При възникнали въпроси служител от екипа на Роел Резиденс ще се свърже с Вас, затова молим да попълните актуален телефон.

Търси

Настаняване:

Напускане:

Възрастни:

Деца:

 

 

Търсене...

Въведете Вашите данни

0

Обобщение на резервацията

Благодарим Ви за резервацията! Потвърждаваме, че получихме плащането Ви и Ви изпратихме имейл на със следната информация:

Благодарим Ви за резервацията! Току що Ви изпратихме имейл на със следната информация:

Настаняване: - Промени
Напускане: - Промени
Брой нощувки:
Възрастни: - Промени
Деца: - Промени
Тип настаняване: - Промени

Цена: лв.
Options price: - лв.
Coupon discount amount: лв.

Общо: лв.

До скоро!

До скоро!

Ще заплатите за престоя си на следващ етап. Крайната сума е лв.

There is no active payment gateways. Please activate at least one payment gateway in HBook settings (Hbook > Payment).

Обработване

Моля, проверете отново данните за резервацията преди да кликнете на "Резервирай сега".

 

Не сте сами в това!

Фирмена група "Роел Транспорт" ООД, "РОЕЛ ЕР" ЕООД и "РОЕЛ МЕДИКА" ЕООД в помощ на бедстващите украинци

Фирмена група "Роел Транспорт" ООД, "РОЕЛ ЕР" ЕООД и "РОЕЛ МЕДИКА" ЕООД изразяват своята съпричастност към ситуацията в Украйна.

Ужасът на войната тласна стотици украинци да търсят убежище в България.

На тях и на мнозината наши сънародници, завръщащи се в родината, фирмена група "Роел Транспорт" ООД, "РОЕЛ ЕР" ЕООД и "РОЕЛ МЕДИКА" ЕООД предоставят своят апартхотел РОЕЛ Резиденс в Св. Влас.

100% от разполагаемия капацитет на нашата "Роел Резиденс" е на разположение на хората в нужда.

В момента в нашия апартхотел повече от 13 семейства намериха убежище и превърнаха "Роел Резиденс" в свой дом.

Нашите надежди и увереност в щастливото избавление са насочени към тези хора, техните семейства и близки, както и към хилядите други бедстващи украинци.

Наш дълг е да реагираме на човешкото нещастие и да им помогнем.

Голямото сърце на нашата фирмена група "Роел Транспорт" ООД, "РОЕЛ ЕР" ЕООД и "РОЕЛ МЕДИКА" ЕООД бие с ритъма на тяхната болка и припомня, че

милосърдието е пътят към спасението - тяхното и това на цялото човечество.

Живеем в един от онези моменти, в които отчаяно се нуждаем да сме единни.

Всяко действие е важно.

Всяка стъпка.

За да стане светът по-добър!

Фирмена група "Роел Транспорт" ООД, "РОЕЛ ЕР" ЕООД и "РОЕЛ МЕДИКА" ЕООД се обръща към българския бизнес и частните предприемачи - помогнете на хората в Украйна, дайте им Вашата подкрепа в името на един по-мирен свят!

За координация и последваща логистика: Василка Ценова, тел. +359883493137


You are not alone in this!
Company group "Roel Transport" Ltd., "ROEL ER" Ltd. and "ROEL MEDICA" Ltd. to help the needy Ukrainians

Roel Transport OOD, ROEL ER EOOD and ROEL MEDICA EOOD express their sympathy for the situation in Ukraine.

The horrors of the war pushed hundreds of Ukrainians to seek refuge in Bulgaria.

To them and to many of our compatriots returning home, the company group "Roel Transport" Ltd., "ROEL ER" Ltd. and "ROEL MEDICA" Ltd. provide their aparthotel ROEL Residence in St. Vlas.

100% of the available capacity of our Roel Residence is available to people in need.

Currently, more than 13 families have taken refuge in our aparthotel and turned the Roel Residence into their home.

Our hopes and confidence in a happy deliverance are focused on these people, their families and relatives, as well as on thousands of other distressed Ukrainians.

It is our duty to respond to human misery and help them.

The big heart of our company group "Roel Transport" Ltd., "ROEL ER" Ltd. and "ROEL MEDICA" Ltd. beats with the rhythm of their pain and reminds that

charity is the way to salvation - theirs and that of all mankind.

We live in one of those moments when we desperately need to be united.

Every action is important.

Every step.

To make the world a better place!

Company group "Roel Transport" Ltd., "ROEL ER" Ltd. and "ROEL MEDICA" Ltd. addresses the Bulgarian business and private entrepreneurs - help the people of Ukraine, give them your support in the name of a more peaceful world!

For coordination and subsequent logistics: Vasilka Tsenova, tel. +359883493137