GDPR

ROEL ER , ROELTRANSPORT и неговите дъщерни дружества се ангажират да осигурят, че всички данни, включително свързаните с клиентите и доставчиците, се съхраняват и поддържат в сигурна среда и по начин, който е в съответствие с местното и европейското законодателство за защита и обработка на данни.

 

Като признание за новото законодателство на GDPR, което влезе в сила на 25 май 2018 г., ROEL ER , ROELTRANSPORT и неговите дъщерни дружества предприемат стъпки за осигуряване на съответствие и искат да уверят своите клиенти и доставчици, че нашите стабилни процедури и системи ще продължат да защитават чувствителните данни.